Olika typer av elbilar

Det finns i stort sett fyra olika sorters elbilar med olika beteckningar, dessa är laddhybrider (PHEV), elbilar (BEV), bränslecellsbilar (FCEV) och hybridbilar (HEV).

Som ni ser är det många bilar som går under kategorin elbil men som man faktiskt kan ställa sig tveksam till om de överhuvudtaget ska kallas för det. Hybridbilar använder exempelvis endast lite el och laddhybrider är en blandning. Den enda som verkligen enbart använder elektrisk energi från början är BEV, alltså det som endast kallas för elbil. Hit räknas bilar som exempelvis Tesla Model S och Nissa Leaf. Dessa bilar är helt eldrivna och drivs av elmotor. De laddas oftast i uttag där man fyller på bilens batteri med energi.

Hybridbilar (HEV)

Det finns många underkategorier till hybridbilar som exempelvis mildhybrider eller fullhybrider. HEV står för Hybrid Electric Vehicle. Ett exempel på en hybridbil är Toyota Prius. Hybridbilar kan ofta inte köras helt och hållet på el utan använder den endast på kortare sträckor.

laddhybrider

Laddhybrider (PHEV)

En laddhybrid kan man säga är en blandning mellan en vanlig bil och en elbil eftersom den både har elmotor och förbränningsmotor. Dessa typer av elbil kan köras cirka fem mil på enbart el och är laddbara i uttag.

Branslecellsbil

Bränslecellsbil (FCEV)

Bränslecellsbilar är elbilar fast de laddas inte i uttag utan omvandlar vätgas till elektricitet med hjälp av en bränslecell. Man tankar alltså bilen med vätgas och avgaserna är endast vattenånga. Tyvärr är det svårt att hitta platser där man kan tanka med vätgas. FCEV står för Fuel Cell Hybrid Vehicle.

elbil, elbilar

Elbil (BEV)

Bränslecellsbilar är elbilar fast de laddas inte i uttag utan omvandlar vätgas till elektricitet med hjälp av en bränslecell. Man tankar alltså bilen med vätgas och avgaserna är endast vattenånga. Tyvärr är det svårt att hitta platser där man kan tanka med vätgas. FCEV står för Fuel Cell Hybrid Vehicle.